Verslag bijeenkomst JUG Zwolle dinsdag 17-1-2017

Vanavond is, na een te lange periode, weer een bijeenkomst geweest van JUG Zwolle. De opkomst was kwalitatief uitstekend en we hebben veel geleerd. Voor vanavond was er een “open avond” georganiseerd, wat betekent dat er geen planning of spreker was. Hierdoor zijn er diverse onderwerpen aan de orde geweest, die steeds in elkaar overliepen.
De aanwezigen hebben over en weer vragen gesteld en verteld hoe ze zelf de problemen oplossen, uiteraard over Joomla, de nieuwe versie, beveiliging, updates en de noodzaak daarvan.
Door één van de aanwezigen werd en passant nog een vraag gesteld over de beveiliging van zijn NAS en Jip heeft daar heldere uitleg over gegeven.
Kortom: het was een bijzonder leerzame avond waar iedereen heeft kunnen vragen en zeggen wat hij wilde. Soms heb je voor een geslaagde avond geen programmaboekje nodig.
Jip en Erik, namens alle aanwezigen hartelijk bedankt voor het opnieuw organiseren van de JUG Zwolle bijeenkomsten, we kijken weer uit naar de volgende!

Groeten,
Marco.